axenroos

DSC_0367_m.jpg
DSC_0384_m.jpg

In onze school wordt heel veel aandacht besteed aan de axenroos. De axenroos is gebaseerd op het boek 'De stad van Axen' van Ferdinand Cuvlier.

Het gaat om een idee waarbij gedragingen voorgesteld worden door dieren. Vb: leiden, leeuw; volgen, kameel; trots zijn, pauw...

Door deze dieren leren de kinderen nadenken over hun eigen gedrag en leren ze dit onder woorden te brengen. Zo kan elk dier zowel positief als negatief naar voor komen. Zo is een groep kunnen leiden een goede eigenschap, maar het is minder positief als je altijd en overal de baas wil zijn.

In de klassen hebben wij elke week een axenkring. Zo worden de kinderen al snel vertrouwd met de dieren en tijdens dit wekelijkse kringgesprek kunnen ze zowel zichzelf als hun klasgenootjes bespreken aan de hand van de axendiertjes.

Twee keer per jaar krijgen de leerlingen een axenrapport mee naar huis. In leefgroepen 1 en 2 wordt  gemaakt door de juffen. In leefgroep 3 werken alle kinderen mee aan dit rapport.