Kleuteronderwijs

Hallo, wij zijn de boterbloemen en de anemonen.

In de voormiddag wordt er in 2 groepen gewerkt, de boterbloemen (peuter en eerste kleuter) en de anemonen (tweede en derde kleuter). Elk met zijn eigen vaste begeleider.

Heel dikwijls werken alle kleuters (boterbloemen en anemonen) samen met 2 begeleiders in onze kleuterklas. Dan worden er keuzeactiviteiten aangeboden. De kleuters kiezen zelf waaraan ze deelnemen ongeacht de leeftijd. Zo leren de kleuters enorm veel van en aan elkaar. Er zijn natuurlijk ook nog speelhoeken open.

Klik verder op boterbloemen en anemoontjes om meer te weten komen over de werking in deze groepen.